Johdanto

Verkkosivuja on moneen lähtöön ja tarkoitukseen, mutta kun verkkosivut tehdään yritykselle, on niiden ainoa tarkoitus lähtökohtaisesti auttaa yritystä liiketoiminnassaan. Kotisivuista voi olla yritykselle monenlaista hyötyä, mutta useimmiten verkkosivujen tärkein rooli liittyy markkinointiin, asiakashankintaan sekä myyntiin. Verkkosivut ovat parhaimmillaan väsymätön myyjä, joka hankkii yhteydenottoja, tarjouspyyntöjä tai tilauksia kellon ympäri, taukoja pitämättä.

Monelta yritykseltä löytyy kotisivut vain siksi, että pitäähän ne olla, kun muillakin on. Yhtä useasti sisältökin on lähes identtinen kuin muilla oman alan toimijoilla. Harmittavan usein kotisivut ovat täynnä kylmän haaleita latteuksia, värittömiä ja hajuttomia itsestäänselvyyksiä sekä trenditermeistä leivottua mitäänsanomatonta korporaatiolätinää.

Hyvin tehtynä verkkosivuilta voi kuitenkin saada paljon enemmän.

Tarkemmin jaettuna verkkosivujen roolin voi jakaa mm. näihin osa-alueisiin:

Yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen kerääminen

Markkinointirekisterin rakentaminen

Toimiminen osana automatisoitua markkinointia

Palvelujen ja tuotteiden esittely ja listaus

Näkyvyyden kasvattaminen

Brändin eli yrityskuvan muokkaaminen ja luominen

Referenssien esittely

Kotisivuprojektin vaiheet

Kotisivuprojekti on sinänsä huono sanavalinta, että projektilla on aina joku tavoite, johon projekti päättyy. Kuten yrityksen ja sen markkinoinnin, on myös verkkosivujen jatkuvasti kehityttävä ja elettävä muutoksessa mukana.

Mutta verkkosivu-uudistusta tai ensimmäisten verkkosivujen julkaisua taas ehkä helpommin voi ajatella projektina, jonka päämäärä on sivujen julkaisu.

Sivustoprojektille voidaan tehdä esimerkiksi tällainen vaihejako:

Tarpeen kartoitus ja nykytilan tuumailu

Suunnittelu

Ulkoasun luonti ja sisällöntuotanto

Sisällön taitto

Viilaus ja optimointi

Testaus

Julkaisu

Analytiikan asennus ja lisätestaus

Jatkokehitys

Tarpeen kartoitus ja strategian määritys

Jotta uusia kotisivuja voidaan alkaa rakentamaan, täytyy ne suunnitella, ja ennen kuin voidaan suunnitella, olisi hyvä tietää mitä ja ketä varten suunnitellaan. Tämä tarpeen ja tarkoituksen kartoittaminen voi joskus tuntua itsestään selvältä, mutta projekti lähtee helposti väärille raiteille jo suunnittelupöydältä, jos ajatuksia ei ensin kirkasta. Tässä vaiheessa yleensä myös tulee kivuliaalla tavalla selväksi, jos yrityksellä ei ole oma liiketoiminnan ydin kirkkaasti selvillä.

Jotta uusia kotisivuja voidaan alkaa rakentamaan, täytyy ne suunnitella, ja ennen kuin voidaan suunnitella, olisi hyvä tietää mitä ja ketä varten suunnitellaan.

Siinä tapauksessa että kyseessä ei ole uusi yritys, löytyy yritykseltä yleensä olemassa olevat sivut, jolloin on hyödyllistä pohtia mikä nykyisillä sivuilla mahdollisesti on toimivaa ja hyvää ja mikä taas huonoa. On myös hyvä jo tässä vaiheessa tiedostaa, ettei sivurakenteen säilyttäminen ennallaan ole välttämättä paras vaihtoehto, ja samalla vapautua kapean ajattelun kahleista ja avata ajattelua uusille mahdollisuuksille. Yrityksen kotisivuja uudistettaessa ei pidä tyytyä vain kiillottamaan ulkokuorta, vaan koko sivusto täytyy ajatella jos nyt ei kokonaan uusiksi, niin ainakin läpikotaisin.

Kohdeyleisön määritys

Kohdeyleisön, jota segmentiksikin kutsutaan, määrittäminen ja tunteminen on kaikessa markkinoinnissa melkeinpä yhtä oleellinen asia kuin silmiin katsominen kätellessä. Samalla tavoin kuin normaalissa tosielämän kanssakäymisessä puheen tyyli ja sisältö määrittyy keskustelukumppanille sopivaksi ja kiinnostavaksi, täytyy myös markkinointiviestinnässä tietää kenelle ollaan puhumassa.

Kohdeyleisö ei oikein voi olla “kaikki liiketoimintaa harrastavat yritykset”, vaan se tulisi rajata tarkemmin. Usein ongelmaksi tuntuu muodostuvan luopumisen tuska, mutta todellisuudessa jos yrittää kohdistaa viestinsä kaikille, ei se kohdistu kenellekään. Kaikkien miellyttäminen ei onnistu sitten mitenkään, etkä saa aikaiseksi positiivisia reaktioita ilman että saisit myös negatiivista palautetta. Kun kumarrat yhteen suuntaan, niin väkisin esittelet takapuoltasi vastakkaiseen suuntaan. Kun määrität kohderyhmäsi tarkkaan, niin tiedät kenelle myyt.

”Kaikkien miellyttäminen ei onnistu sitten mitenkään, etkä saa aikaiseksi positiivisia reaktioita ilman että saisit myös negatiivista palautetta.”

Tekstin tuottamisessa hyvä työkalu on kuvitella tavoittelemasi asiakkaasi perikuva, tehdä tästä itsellesi mielikuvituskaveri, ja kirjoittaa teksti suoraan hänelle.

Sisällöntuotanto

Ylivoimaisesti tärkein asia yrityksen kotisivuilla, niin kuin kaikessa muussakin markkinoinnissa, on sisältö. Ilman toimivaa sisältöä verkkosivut ovat vain hieno ulkokuori. Mitä sitten on toimiva sisältö?

Hyvä sisältö

Keskittyy asiakkaaseen eikä omaan yritykseen

Kertoo kuinka asiakkaan ongelma ratkaistaan

On arvokasta asiakkaalle

Kiinnostaa, innostaa, tai opettaa

Koostuu selkopuheesta eikä ammattijargonista

On helposti kulutettavaa ja silmäiltävää

Hyödyntää visuaalisuutta

Ei ole liian myynnillistä

“Olemme asiakaslähtöinen ja laadukas toimija” ei kerro asiakkaalle oikeastaan yhtään mitään, eikä asiakasta luultavasti syty ympäripyöreästä arvolistauksesta, ainakaan siinä vaiheessa kun hän etsii ratkaisua ongelmaansa. Asiakasta kiinnostaa se, kuinka hän voisi tienata enemmän rahaa, näyttää menestyvältä, säästää aikaansa, helpottaa työtään tai muuten päästä helpommalla. Kannattaa siis kertoa, kuinka palvelusi tai tuotteesi tuovat asiakkaallesi näitä hyötyjä.

Mitä sisältöä kotisivuilla sitten olisi hyvä olla?

Tuotteiden ja tai palveluiden esittelyt

Yrityksen tiedot ja tarina

Helposti löydettävät ja riittävän tarkat yhteystiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Referenssejä, testimoniaaleja tai asiakkaiden logoja

Asiakasta hyödyttävä asiantuntijasisältö, kuten oppaat ja blogi

Sisällöstä riippuu myös se, kuinka hyvin se löytyy googlen hakutuloksista. Sisältö tulisi ensisijaisesti aina kirjoittaa kohdeyleisölle eikä hakukoneille, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö tekstiä voisi optimoida hakukoneita varten. Hakukoneoptimoinnista alempana lisää.

Etusivu

Etusivulta tulisi välittömästi käydä ilmi mitä yritys tekee tai millaisia palveluja se tarjoaa – kenelle palvelut ovat tarkoitettu, ja minkä asiakkaan ongelman ne ratkaisevat. Missä olette erityisen hyviä, ja mitä lisäarvoa tarjoatte asiakkaalle? Jos vierailija epäilee, ettei tuotetta ole tarkoitettu heidän kaltaisilleen asiakkaille, tai toteaa ettei jaksa selvittää palveluasi sekavilta sivuiltasi, siirtyy hän helposti Googlen seuraavaan hakutulokseen.

”Etusivulta tulisi välittömästi käydä ilmi mitä yritys tekee tai millaisia palveluja se tarjoaa – kenelle palvelut ovat tarkoitettu, ja minkä asiakkaan ongelman ne ratkaisevat. Missä olette erityisen hyviä, ja mitä lisäarvoa tarjoatte asiakkaalle?”

Etusivun on tarkoitus herättää mielenkiinto, jotta asiakas jatkaa sivuihin tutustumista. Selkeillä kehotteilla (eli alan termein Call To Actioneilla, CTA) kuten painikkeilla “Tutustu tästä palveluumme” tai “Lue parhaat artikkelimme aiheesta X” autetaan asiakasta ottamaan seuraava askel. Kehoittamisella on yllättävän suuri voima: nappi jossa lukee “ota yhteyttä” saa hämmentävän määrän enemmän klikkauksia kuin “yhteystiedot” tai “yhteydenottolomake” napit. Mitä pidempään vierailija viihtyy sivustolla, sitä suuremmalla todennäköisyydellä saat hänestä uuden asiakkaan.

Tuotteet ja palvelut

Tämä lienee etusivun jälkeen tärkein sivu – voi olla myös etusivu
Jos kyseessä on palvelu, niin tuotteistus olisi hyvä olla kunnossa
Hinnan näyttäminen luultavasti hyvä veto
Kilpailuedut
Hyödyt (hyödyt vs ominaisuudet)
Ei ole niin pientä hyötyä tai etua mitä ei kannattaisi mainita
Pitää kertoa niin että myös alan ulkopuolinen, tai ainakin kohderyhmä ymmärtää: eli selkokieltä, sekä konkreettisesti
Myyntipuhetta sivun muodossa
Käsittele vastaväitteet

Yrityksesi tarina

Vaikka etusivulla tulisikin puhua asiakkaan ongelman ratkaisusta ja asiakkaan saamista hyödyistä minäminä-tekstin sijaan, täytyy sivuilla kuitenkin olla myös osio, jossa esitellään yritys ja ihmiset yrityksen takana. Riippuen hieman myytävästä palvelusta tai tuotteesta, on yritykseen tutustuminen usein osa asiakkaan ostopolkua.

Meistä osion ei kannata olla luettelo vuosiluvuista, jolloin yritys on perustettu ja milloin muutettiin uusiin toimitiloihin – meistä osiosta pitäisi löytyä tarina siitä miksi yrityksesi on olemassa, miksi se tekee sitä mitä se tekee ja mikä yrityksestäsi tekee sen mitä se on.

Kerro onnistumisistasi referensseillä

Koska kuka vain voi kertoa olevansa alansa paras, on parempi antaa tulosten puhua puolestaan. Referenssit ovat puhetta paljon uskottavampia, ja siksi erittäin tehokas tapa lisätä luottamuksen syntymistä. Referensseillä ikäänkuin sanot, että “Nämä henkilöt tai yritykset luottivat meihin, joten sinäkin voit”. Yksi hyvä tapa kirjoittaa referenssicase on niin, että käyt läpi projektin tavoitteet ja vaiheet sekä haasteet, ja lopulta niistä huolimatta saavutettu hyvä lopputulos. Asiakkaalta pyydettyyn lainaukseen kannattaa lisätä aina henkilökuva ja nimi.

”Koska kuka vain voi kertoa olevansa alansa paras, on parempi antaa tulosten puhua puolestaan. Referenssit ovat puhetta paljon uskottavampia, ja siksi erittäin tehokas tapa lisätä luottamuksen syntymistä.”

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia -osio on hyvin toteutettuna tehokasta markkinointiviestintää. Voit valaista asiakastasi siitä, kuinka otat sellaisia asioita huomioon joita ei äkkiseltään muuten ymmärtäisi edes ajatella, ja voit myös vastata yleisimpiin vastaväitteisiin jo ennenkuin asiakas ehtii niitä edes muodostamaan. Harva verkkosivujen kävijä jaksaa lukea pitkiä tuotekuvauksia, vaan haluaisi nopeasti kysymyksiinsä vastaukset.

Näyttäydy omilla kasvoillasi / yhteystiedot

Omalla nimellään ja kasvoillaan esiintyvään on huomattavan paljon helpompi luottaa kuin kasvottomaan yritykseen, joka ei paljasta itsestään kuin yrityksen nimen, joka ei sekään vastaa hakua ytj:n tietokannassa. Vaikka yritykset ostavat toisiltaan, tapahtuu kaikki kauppa pohjimmiltaan kahden ihmisen välillä. Mitä enemmän kerrot itsestäsi, sitä enemmän laitat itseäsi “likoon”, mikä poistaa tehokkaasti riskin tunnetta.

”Omalla nimellään ja kasvoillaan esiintyvään on huomattavan paljon helpompi luottaa kuin kasvottomaan yritykseen, joka ei paljasta itsestään kuin yrityksen nimen, joka ei sekään vastaa hakua ytj:n tietokannassa.”

Kasvojesi näyttämiseen tarvitset kuvan, ja kuvasi viestivät paljon, halusitpa sitä tai et. Kaikki ristiriitaiset viestit ja signaalit kotisivuillasi vähentävät luotettavuuttasi, ja ihmiset ovat epärehellisen markkinoinnin maailmassa oppineet poimimaan näitä varoitussignaaleja tehokkaasti. Kuviin kannattaa siis panostaa, ja huolehtia siitä että ne istuvat kokonaisuuteen.

Yhteystiedoista kappale, että pitää helposti löytyä yms

Blogit, Oppaat, Tietopankki

Sisältömarkkinointi on nykypäivänä pop
Ei kannata tehdä blogia jos sitä ei päivitä, ei näytä hyvältä

Sivuston sisällön tulee täyttää vaatimukset

Erilaisilla toimialoilla tai toimijoilla on säädöksiä siitä, mitä sivuilta tulee löytyä (esim. Toimitusehdot). EU:n uusi GDPR-käytäntö velvoittaa sivustoja, jotka keräävät kävijöistään yksilöön yhdistettäviä tietoja, kuten sähköposti, lisäämään sivuilleen rekisteriselosteen, jossa käy ilmi mm. Rekisterinpitäjän yhteystiedot.

Useilla toimialoilla on myös vakiintuneita käytäntöjä siitä, mitä verkkosivuilta tulisi löytyä (esim. jälleenmyyjien sijainnit kartalla tai kuvat yrityksen työntekijöistä). Mitä avoimemmin yrityksesi kertoo itsestään, sitä luotettavampana se näyttäytyy, ja vastaavasti puuttuvat tai vajavaiset tiedot lisäävät riskin tunnetta, joka on yksi suurimmista ostopäätöstä jarruttavista tekijöistä. Muista siis tarkistaa onko kotisivuillasi kaikki ulkopuolelta vaadittava sisältö, ja tarjoat varmasti yhtä paljon informaatiota kuin kilpailijasi, ja vielä vähän enemmän.

On tärkeää, että kaikki tarvittava tieto ostopäätöksen tekemiseen löytyy kotisivuilta. Yhdenkään asiakkaan ei pitäisi joutua poistumaan sivustoltasi etsimään tarvitsemaansa tietoa enää muualta. Kokemukset ja suositukset ovat helposti asia jota asiakkaasi lähtisi hakemaan muita teitä. Tuotteesi vaikuttaa lupaavalta, mutta tietenkin yritys itse kehuu omaa tuotettaan maasta taivaisiin. Ulkopuoliset suositukset, kuten referenssit ja testimoniaalit ovat päteviä vakuuttamaan verkkosivuilla asioivan asiakkaan tuotteestasi tai palvelustasi.

Tekniikan valinta

Julkaisujärjestelmä

Verkkosivut nykypäivänä toteutetaan yleensä jonkin sisällönhallintajärjestelmän päälle. Tässä oppaassa ei puhuta kuin WordPressistä, sillä Valolink tekee kaikki projektinsa lähtökohtaisesti WordPressin päälle.

Missä vaiheessa kannattaa aloittaa tekemään
Missä vaiheissa tekeminen kannattaa tehdä
Graafinen

WordPress, teema ja lisäosat

WordPress sivut koostuvat pellin alla oikeastaan kolmesta asiasta, itse WordPress julkaisujärjestelmästä, ulkoasun määrittelevästä ja toiminnallisuuksia lisäävästä teemasta, sekä lisäosista, joilla voi laajentaa sivustoa vaikkapa aina verkkokaupaksi asti. WordPress on sen verran suosittu, että teemoja ja lisäosia on satoja tuhansia, niin ilmaisia kuin maksullisiakin, joista osa on erittäin luotettavia ja laadukkaita, ja osa taas sitten ei.

Helppokäyttöinen

Jos sivusto, sen teema ja ominaisuudet ovat rakennettu kunnioittaen WordPressin omaa logiikkaa, on sivusto parhaimmillaan todella helppokäyttöinen, ja jopa hieman suuremmatkin muutokset sivustolle onnistuvat diginäppärältä tallaajalta suhteellisen pienellä vaivalla. Hyvin rakennetulla sivustolla yksittäisten tekstisisältöjen muokkaus tai kuvan vaihto ovat vaativuudeltaan noin samaa luokkaa kuin sähköpostin käyttö.

Räätälöitävyys

WordPress ei aseta taitavissa käsissä ulkoasulle minkäänlaisia rajoituksia, ja käyttömahdollisuudetkin ovat liki rajattomat. Kun WordPress asennuksen oletusteeman vaihtaa pois, ei päällepäin tiedä oikeastaan mistään, että sivusto on rakennettu WordPressillä.

Layoutin ja graafisen ulkoasun luonti

Ensisilmäys luo ensivaikutelman

Verkkosivujen graafinen ulkoasu on sen vuoksi tärkeässä roolissa, että se on ensimmäinen asia jonka vierailija näkee tullessaan sivuillesi. “Laskeuduttuaan” sivuillesi vierailija päättelee asioita tiedostamattaan, hämmentävän nopeasti sekä vähäisistä merkeistä. Tästä muodostunutta ensivaikutelmaa on työlästä muuttaa jälkeenpäin. Syntynyt käsitys ei saisi olla liian suuressa ristiriidassa sen kanssa, mikä on asiakkaan odotus toimialan luotettavasta toimijasta – ellei sitten tarkoituksena ole erottua joukosta.

Ensivaikutelman luomisessa olennaiseen rooliin nousevat ainakin:

Kuvat

Logo

Sivuston ulkoasun “päiväys”

Sivuston ammattimaisuus

Käytettävät värit

Otsikoiden ja leipätekstin fontit

Verkkosivujen graafinen suunnittelu ja toteutus pohjautuu vahvasti sisältöön ja verkkosivujen pohjimmaiseen tarkoitukseen. Kuinka paljon verkkosivuille halutaan sisältöä, päivitetäänkö sivuille usein esimerkiksi tuotelistauksia tai kirjoitetaanko verkkosivuilla blogia? Onko sisällön päämäärä luoda mielikuva yrityksen brändi-imagosta vai onko sisällön tarkoitus olla informatiivista, tai jopa opettavaa. Onko verkkosivujen tarkoitus olla yrityksen tärkein myyntikanava, toimiiko verkkosivut enemmänkin portfoliona esittelemässä yrityksen aikaansaannoksia vai ohjataanko asiakkaat muista myyntikanavista verkkosivuille hakemaan lisätietoa palvelusta tai tuotteesta.

Ensimmäisenä kartoitetaan kuinka paljon sivustolle tullaan päivittämään tietoja, kirjoittamaan uutta tai poistamaan vanhaa. WordPress tekee tekstien muokkaamisesta ja kuvien vaihtamisesta yksinkertaista, mutta graafisella suunnittelulla voidaan joko helpottaa tai vaikeuttaa uuden sisällön tuottamista. Pitkälle räätälöityjä sivuja on vaikeampi päivittää tulevaisuudessa, kun taas lähes täysin valmispohjaa käyttävä sivu on helppo päivittää, mutta ulkoasu sivuilla on paljon yksinkertaisempi ja vähemmän personoitu.

Hakukoneoptimointi (SEO) ja verkkosivun liikenne

Hakukoneoptimointi on aihe josta puhutaan paljon, ja kaikkien sitä pitäisi tehdä, mutta kukaan ei ole siltikään aivan täysin varma miten se toimii. Google hallitsee verkkosivujen maailmaa, noin ainakin periaatteessa, ja jos et ole Googlen hakutuloksien ensimmäisillä sivuilla, et ole periaatteessa edes olemassa. Hakukoneissa sijoittuminen on monen tekijän summa, ja kaikki jo tällä sivulla käsitellyt aiheet vaikuttavat yrityksesi verkkosivujen sijoittumiseen hakukoneissa. Hakukoneoptimointiin ei ole yhtä oikeaa tapaa, ja hakukoneiden käyttämiä algoritmejakin päivitetään koko ajan. Google on kuitenkin julkaissut joitakin suositeltuja tapoja hakukoneoptimointiin, ja nämä tavat onkin suositeltavia, jos haluaa tehdä hakukoneoptimointia mahdollisimman riskittömästi. Hakukoneoptimointi on kuitenkin jatkuvaa kokeilua ja oppimista, tulosten seurailua ja pieniä muutoksia. Kunhan siis tekninen toteutus ja sisältö on alunperinkin tehty erityisesti asiakkaita, mutta myös hakukoneita silmällä pitäen. Kärsivällisyys on hyve hakukoneoptimoinnissa, muutosten jälkeiset tulokset tulevat aina viiveellä, ja käytännöt muuttuvat vähän väliä.

Kaikki riippuu avainsanojen osuvuudesta

Hakukoneoptimointi perustuu käytännössä avainsanojen ympärille. Avainsanat ovat lyhyesti ja ytimekkäästi sivustosi ydinasia, joka parhaassa mahdollisessa tapauksessa on sama sana jolla ihmiset hakevat aiheesta tietoa Googlesta. Todellisuudessahan ihmiset hakevat erilaisilla hakusanoilla, kysymyksillä ja välillä Googlen oma automaattinen tekstinsyöttö auttaa vähän. Hakusanoja ja hakumääriä on helppo tutkia Googlen oman Analytics työkalun avulla. Jokaisella yksittäisellä sivulla tulisi maksimissaan muutama avainsana. Avainsanoja voi käyttää myös hyvin taktisesti, esimerkiksi käyttämällä eri sivuilla erilaisen tarkkuuden tasolla olevia avainsanoja, kuten “korut”, “sormukset” ja “timanttisormukset”.

Hakukoneoptimointia on kahdenlaista: on-page eli sivulla tapahtuvaa hakukoneoptimointia, sekä off-page eli sivujen ulkopuolisia toimia, käytännössä siis linkkejä verkkosivulle, joilla pyritään parantamaan sivuston sijoittumista hakukoneissa. On-page hakukoneoptimoinnin osa-alueita on muun muassa jo mainittujen avainsanojen lisäksi URL-osoitteet, tekstilinkit, alt-tekstit, sisäänpäin ja ulospäin menevät linkit, otsikoinnit… Jotka kaikki kuitenkin pyörivät avainsanojen ympärillä. URL-osoitteesta, samoin kuin sivun pääotsikosta, eli H1-otsikosta, tulee käydä ilmi sivun aihe, ja kaiken muun sisällön tulisi korostaa ja tukea tätä aihetta.

Kerro Googlelle mitä verkkosivuiltasi löytyy

Google yrittää ymmärtää verkkosivun eri elementtejä lukemalla, mikä on tekstisisällön kannalta yksinkertaista, mutta esimerkiksi kuvien kohdalla jo hankalampaa. Hakukone yrittää ymmärtää kuvien sisältöä tiedostonimen ja Alt eli alternative tekstin, sekä kuvatekstin avulla. Esimerkkinä viereinen kuva. Yhdellekään hakukoneelle ei varmasti ole jäänyt epäselväksi, että kyseisestä kuvasta löytyy meidän logo. Vaihtoehtoinen teksti näytetään myös sivuston kävijälle, jos kävijä on estänyt verkkoselaintaan näyttämästä kuvia, tai jos kuvan latauksessa on esiintynyt virhe.

Hakukoneet kannustavat interaktiivisuuteen, eli kommunikointiin, jota myös linkitykset sivujen välillä ovat. Verkkosivustojen yksittäiset sivut kommunikoivat linkkien avulla. Staattinen sivu, jolta ei ole linkkejä muualle, tai johon ei ole linkityksiä muualta verkosta, ei pärjää hyvin hakukoneoptimoinnissa.

Valolink kotisivut, kuva-esimerkki

Kuten kuvien kanssa, myös linkkejä luodessa tulisi hakukoneelle kertoa, mitä linkin takaa löytyy. “Lue lisää” sanoihin upotettu tekstilinkki ei kerro Googlelle mitään verkkosivun aiheesta, joten myös linkin tekstin tulisi olla mahdollisimman kuvailevaa, ja mielellään käyttäen avainsanoja. Esimerkiksi “Tutustu vihkisormuksiin” tekstilinkki kertoo hakukoneelle että linkin takaa löytyy todennäköisesti vihkisormuksia. Itse linkkien tulisi olla myös selvästi tekstistä erottuvia, esimerkiksi nappeja tai alleviivattuja tekstinpätkiä, sillä linkkien piilottaminen tekstiin on Googlen suosittelemien tapojen vastaista, joten hakukone siitä myös rankaisee.

Muutamia Valolinkin suunnittelemia verkkosivuja:

Konversio

Hakukoneoptimointi auttaa siis kävijöitä löytämään sivusi, mutta hakukoneoptimointi on yhtä tyhjän kanssa jos kävijät avaavat sivun, eivät löydäkään haluamaansa informaatiota, ja lähtevät heti pois sivulta. Kun kaikki se työ on jo käytetty hakukoneoptimointiin, olisihan se mukavaa että siitä saisi jotain kotiinkin päin, eikö vain?

Konversioon liittyy vahvasti yrityksen ensivaikutelma, sivuston käytettävyys, luotettavuuden tunne, sekä tietysti se, kuinka hyvin sivu onnistuu myymään omaa tuotettaan tai palveluaan. Konversion kannalta tärkeää on saada mahdollisimman paljon kävijöitä sivuille, mutta vähintään yhtä tärkeää on saada heidät pysymään sivuilla. Kävijät jotka jäävät sivuille, ovat niitä potentiaalisia asiakkaita. Varmista siis että sivun avainsana vastaa sivun oikeaan tarkoitukseen, sivulta käy heti ilmi mikä yritys on kyseessä ja mitä kyseinen yritys tarjoaa. Jos kävijä päätyy sivullesi hakusanalla “muuttopalvelu helsinki”, tulisi sivusi tarjota juuri muuttopalveluita, ja vielä Helsingin alueella. Sivulta tulisi löytyä siis nämä tiedot, ja helpot reitit yhteydenottolomakkeeseen, hinta-arviooon tai ainakin lomakkeeseen, josta sitä voisi tiedustella, sekä ehkä vielä yrityksen käyttämiin ajoneuvoihin.

Ole luotettava

Asiakkaan on tunnettava olonsa turvalliseksi asioidessaan sivustollasi, erityisesti jos asiakkaan halutaan täyttävän omia tietojaan verkkosivuille. Nykyään on ehdottomasti tärkeää, että verkkosivulla on suojattu yhteys, eli https-yhteys, sillä internet selaimet varoittavat verkkosivuista joilla suojattua yhteyttä ei ole. Esimerkiksi Google Chrome antaa varoituksen “Ei turvallinen” ja kehottaa kävijää olemaan antamatta arkaluontoisia tietoja sivustolle. Toinen suuri tekijä sivuston luotettavuuden rakentamisessa on sivuston mainokset ja pop up -ikkunat. Jos sivusto on täynnä mainoksia, joita sivuston ylläpitäjä yleensä ei pysty itse edes valikoimaan, katoaa sivuston laadukkuuden mielikuvat nopeasti. Sama asia on liiallisten pop up -ikkunoiden kanssa. Sivut, joilta löytyy paljon mainoksia ja erityisesti pop up -ikkunoita, yhdistetään helposti huijaussivustoihin tai tietokoneviruksiin. Useilla ilmaisilla verkkosivukoneilla tehdyillä sivuistoilla näkyy erityisesti mainoksia, jolloin taas korostuu ero räätälöidyn ja valmispohjan ero verkkosivutoteutuksessa.

Pidä yhteydenotto tarpeeksi helppona

Verkkosivun tehokkuutta myyjänä on vaikeampi arvioida yleisellä tasolla, mutta ainakin seuraavien asioiden tulisi olla kunnossa, jotta asiakkaat ostaisivat tuotettasi tai palveluasi suoraan verkkosivujesi kautta: yritykseen on helppo ottaa yhteyttä, yritys vastaa nopeasti yhteydenottopyyntöihin, sivustollasi on tarpeeksi cta:ta eli call to actionia, verkkokauppasi toimii ja tilaukset menevät läpi, verkkosivuilta näkee tuotettasi/palveluasi todellisessa ympäristössä (esim. referenssit, tuotearviot ja sosiaalisessa mediassa jaetut kuvat).

Löytävätkö asiakkaat haluamansa informaation helposti, esimerkiksi on yrityksen yhteystiedot helppo löytää sivulta, tai pääseekö tuotevalikoimaan selkeästi esimerkiksi yläpalkin valikosta, ja onko mahdolliset yhteydenottolomakkeet tarpeeksi yksinkertaisia. Mitä enemmän lomakkeissa on täytettäviä kohtia, sitä useampi jättää lomakkeen täyttämättä. Hyvässä yhteydenottolomakkeessa kysytään yleensä vain asiakkaan nimeä, tapaa jolla saada yhteys asiakkaaseen (sähköposti tai puhelinnumero), ja mitä asia koskee. Aina ei tarvitse edes täyttää mitä asia koskee, jos yhteydenoton syy on selvä ilmankin sitä.

Kotisivut yritykselle - yhteydenottolomakkeet

Toinen tärkeä asia yhteydenottolomakkeissa on se, että niihin vastataan. Nopeasti. Harvassa on tilanteet joissa asiakas laittaa vain yhden verkon veteen, vaan usein palvelua tarvitseva asiakas pyytää tarjouspyyntöjä useammastakin yrityksestä. Joten haluat varmasti olla ensimmäisenä tarjoamassa omaa palveluasi. Vaikka kilpailijan tarjous olisikin edullisempi, ei se asiakasta kiinnosta enää viikon päästä tarjouspyynnön lähettämisestä. Ole siis nopea vastauksessasi, sillä se kertoo myös paljon kommunikoinnista tulevaisuudessa. Nopeasta yhteydenotosta ollaan siirtymässä nykyään myös reaaliaikaiseen asiakaspalveluun, sillä verkkosivujen chat-palvelut ovat yleistyneet kommunikaatiomuotona. Sivun alareunassa oleva chat-laatikko laskee asiakkaan kynnystä ottaa yhteyttä, mutta myös chat-laatikko on hyödytön, jos kukaan ei ole vastaamassa kysymyksiin.