Johdanto

Verkkosivuja on moneen lähtöön ja tarkoitukseen, mutta kun verkkosivut tehdään yritykselle, on niiden ainoa tarkoitus lähtökohtaisesti auttaa yritystä liiketoiminnassaan. Kotisivuista voi olla yritykselle monenlaista hyötyä, mutta useimmiten verkkosivujen tärkein rooli liittyy markkinointiin, asiakashankintaan sekä myyntiin. Verkkosivut ovat parhaimmillaan väsymätön myyjä, joka hankkii yhteydenottoja, tarjouspyyntöjä tai tilauksia kellon ympäri, taukoja pitämättä.

Monelta yritykseltä löytyy kotisivut vain siksi, että pitäähän ne olla, kun muillakin on. Yhtä useasti sisältökin on lähes identtinen kuin muilla oman alan toimijoilla. Harmittavan usein kotisivut ovat täynnä kylmän haaleita latteuksia, värittömiä ja hajuttomia itsestäänselvyyksiä sekä trenditermeistä leivottua mitäänsanomatonta korporaatiolätinää.

Hyvin tehtynä verkkosivuilta voi kuitenkin saada paljon enemmän.

Tarkemmin jaettuna verkkosivujen roolin voi jakaa mm. näihin osa-alueisiin:

Yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen kerääminen

Markkinointirekisterin rakentaminen

Toimiminen osana automatisoitua markkinointia

Palvelujen ja tuotteiden esittely ja listaus

Näkyvyyden kasvattaminen

Brändin eli yrityskuvan muokkaaminen ja luominen

Referenssien esittely

Kotisivuprojektin vaiheet

Kotisivuprojekti on sinänsä huono sanavalinta, että projektilla on aina joku tavoite, johon projekti päättyy. Kuten yrityksen ja sen markkinoinnin, on myös verkkosivujen jatkuvasti kehityttävä ja elettävä muutoksessa mukana.

Mutta verkkosivu-uudistusta tai ensimmäisten verkkosivujen julkaisua taas ehkä helpommin voi ajatella projektina, jonka päämäärä on sivujen julkaisu.

Sivustoprojektille voidaan tehdä esimerkiksi tällainen vaihejako:

Tarpeen kartoitus ja nykytilan tuumailu

Suunnittelu

Ulkoasun luonti ja sisällöntuotanto

Sisällön taitto

Viilaus ja optimointi

Testaus

Julkaisu

Analytiikan asennus ja lisätestaus

Jatkokehitys

Tarpeen kartoitus ja strategian määritys

Jotta uusia kotisivuja voidaan alkaa rakentamaan, täytyy ne suunnitella, ja ennen kuin voidaan suunnitella, olisi hyvä tietää mitä ja ketä varten suunnitellaan. Tämä tarpeen ja tarkoituksen kartoittaminen voi joskus tuntua itsestään selvältä, mutta projekti lähtee helposti väärille raiteille jo suunnittelupöydältä, jos ajatuksia ei ensin kirkasta. Tässä vaiheessa yleensä myös tulee kivuliaalla tavalla selväksi, jos yrityksellä ei ole oma liiketoiminnan ydin kirkkaasti selvillä.

Jotta uusia kotisivuja voidaan alkaa rakentamaan, täytyy ne suunnitella, ja ennen kuin voidaan suunnitella, olisi hyvä tietää mitä ja ketä varten suunnitellaan.

Siinä tapauksessa että kyseessä ei ole uusi yritys, löytyy yritykseltä yleensä olemassa olevat sivut, jolloin on hyödyllistä pohtia mikä nykyisillä sivuilla mahdollisesti on toimivaa ja hyvää ja mikä taas huonoa. On myös hyvä jo tässä vaiheessa tiedostaa, ettei sivurakenteen säilyttäminen ennallaan ole välttämättä paras vaihtoehto, ja samalla vapautua kapean ajattelun kahleista ja avata ajattelua uusille mahdollisuuksille. Yrityksen kotisivuja uudistettaessa ei pidä tyytyä vain kiillottamaan ulkokuorta, vaan koko sivusto täytyy ajatella jos nyt ei kokonaan uusiksi, niin ainakin läpikotaisin.

Kohdeyleisön määritys

Kohdeyleisön, jota segmentiksikin kutsutaan, määrittäminen ja tunteminen on kaikessa markkinoinnissa melkeinpä yhtä oleellinen asia kuin silmiin katsominen kätellessä. Samalla tavoin kuin normaalissa tosielämän kanssakäymisessä puheen tyyli ja sisältö määrittyy keskustelukumppanille sopivaksi ja kiinnostavaksi, täytyy myös markkinointiviestinnässä tietää kenelle ollaan puhumassa.

Kohdeyleisö ei oikein voi olla “kaikki liiketoimintaa harrastavat yritykset”, vaan se tulisi rajata tarkemmin. Usein ongelmaksi tuntuu muodostuvan luopumisen tuska, mutta todellisuudessa jos yrittää kohdistaa viestinsä kaikille, ei se kohdistu kenellekään. Kaikkien miellyttäminen ei onnistu sitten mitenkään, etkä saa aikaiseksi positiivisia reaktioita ilman että saisit myös negatiivista palautetta. Kun kumarrat yhteen suuntaan, niin väkisin esittelet takapuoltasi vastakkaiseen suuntaan. Kun määrität kohderyhmäsi tarkkaan, niin tiedät kenelle myyt.

”Kaikkien miellyttäminen ei onnistu sitten mitenkään, etkä saa aikaiseksi positiivisia reaktioita ilman että saisit myös negatiivista palautetta.”

Tekstin tuottamisessa hyvä työkalu on kuvitella tavoittelemasi asiakkaasi perikuva, tehdä tästä itsellesi mielikuvituskaveri, ja kirjoittaa teksti suoraan hänelle.

Sisällöntuotanto

Ylivoimaisesti tärkein asia yrityksen kotisivuilla, niin kuin kaikessa muussakin markkinoinnissa, on sisältö. Ilman toimivaa sisältöä verkkosivut ovat vain hieno ulkokuori. Mitä sitten on toimiva sisältö?

Hyvä sisältö

Keskittyy asiakkaaseen eikä omaan yritykseen

Kertoo kuinka asiakkaan ongelma ratkaistaan

On arvokasta asiakkaalle

Kiinnostaa, innostaa, tai opettaa

Koostuu selkopuheesta eikä ammattijargonista

On helposti kulutettavaa ja silmäiltävää

Hyödyntää visuaalisuutta

Ei ole liian myynnillistä

“Olemme asiakaslähtöinen ja laadukas toimija” ei kerro asiakkaalle oikeastaan yhtään mitään, eikä asiakasta luultavasti syty ympäripyöreästä arvolistauksesta, ainakaan siinä vaiheessa kun hän etsii ratkaisua ongelmaansa. Asiakasta kiinnostaa se, kuinka hän voisi tienata enemmän rahaa, näyttää menestyvältä, säästää aikaansa, helpottaa työtään tai muuten päästä helpommalla. Kannattaa siis kertoa, kuinka palvelusi tai tuotteesi tuovat asiakkaallesi näitä hyötyjä.

Mitä sisältöä kotisivuilla sitten olisi hyvä olla?

Tuotteiden ja tai palveluiden esittelyt

Yrityksen tiedot ja tarina

Helposti löydettävät ja riittävän tarkat yhteystiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Referenssejä, testimoniaaleja tai asiakkaiden logoja

Asiakasta hyödyttävä asiantuntijasisältö, kuten oppaat ja blogi

Sisällöstä riippuu myös se, kuinka hyvin se löytyy googlen hakutuloksista. Sisältö tulisi ensisijaisesti aina kirjoittaa kohdeyleisölle eikä hakukoneille, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö tekstiä voisi optimoida hakukoneita varten. Hakukoneoptimoinnista alempana lisää.

Etusivu

Etusivulta tulisi välittömästi käydä ilmi mitä yritys tekee tai millaisia palveluja se tarjoaa – kenelle palvelut ovat tarkoitettu, ja minkä asiakkaan ongelman ne ratkaisevat. Missä olette erityisen hyviä, ja mitä lisäarvoa tarjoatte asiakkaalle? Jos vierailija epäilee, ettei tuotetta ole tarkoitettu heidän kaltaisilleen asiakkaille, tai toteaa ettei jaksa selvittää palveluasi sekavilta sivuiltasi, siirtyy hän helposti Googlen seuraavaan hakutulokseen.

”Etusivulta tulisi välittömästi käydä ilmi mitä yritys tekee tai millaisia palveluja se tarjoaa – kenelle palvelut ovat tarkoitettu, ja minkä asiakkaan ongelman ne ratkaisevat. Missä olette erityisen hyviä, ja mitä lisäarvoa tarjoatte asiakkaalle?”

Etusivun on tarkoitus herättää mielenkiinto, jotta asiakas jatkaa sivuihin tutustumista. Selkeillä kehotteilla (eli alan termein Call To Actioneilla, CTA) kuten painikkeilla “Tutustu tästä palveluumme” tai “Lue parhaat artikkelimme aiheesta X” autetaan asiakasta ottamaan seuraava askel. Kehoittamisella on yllättävän suuri voima: nappi jossa lukee “ota yhteyttä” saa hämmentävän määrän enemmän klikkauksia kuin “yhteystiedot” tai “yhteydenottolomake” napit. Mitä pidempään vierailija viihtyy sivustolla, sitä suuremmalla todennäköisyydellä saat hänestä uuden asiakkaan.

Tuotteet ja palvelut

Tämä lienee etusivun jälkeen tärkein sivu – voi olla myös etusivu
Jos kyseessä on palvelu, niin tuotteistus olisi hyvä olla kunnossa
Hinnan näyttäminen luultavasti hyvä veto
Kilpailuedut
Hyödyt (hyödyt vs ominaisuudet)
Ei ole niin pientä hyötyä tai etua mitä ei kannattaisi mainita
Pitää kertoa niin että myös alan ulkopuolinen, tai ainakin kohderyhmä ymmärtää: eli selkokieltä, sekä konkreettisesti
Myyntipuhetta sivun muodossa
Käsittele vastaväitteet

Yrityksesi tarina

Vaikka etusivulla tulisikin puhua asiakkaan ongelman ratkaisusta ja asiakkaan saamista hyödyistä minäminä-tekstin sijaan, täytyy sivuilla kuitenkin olla myös osio, jossa esitellään yritys ja ihmiset yrityksen takana. Riippuen hieman myytävästä palvelusta tai tuotteesta, on yritykseen tutustuminen usein osa asiakkaan ostopolkua.

Meistä osion ei kannata olla luettelo vuosiluvuista, jolloin yritys on perustettu ja milloin muutettiin uusiin toimitiloihin – meistä osiosta pitäisi löytyä tarina siitä miksi yrityksesi on olemassa, miksi se tekee sitä mitä se tekee ja mikä yrityksestäsi tekee sen mitä se on.

Kerro onnistumisistasi referensseillä

Koska kuka vain voi kertoa olevansa alansa paras, on parempi antaa tulosten puhua puolestaan. Referenssit ovat puhetta paljon uskottavampia, ja siksi erittäin tehokas tapa lisätä luottamuksen syntymistä. Referensseillä ikäänkuin sanot, että “Nämä henkilöt tai yritykset luottivat meihin, joten sinäkin voit”. Yksi hyvä tapa kirjoittaa referenssicase on niin, että käyt läpi projektin tavoitteet ja vaiheet sekä haasteet, ja lopulta niistä huolimatta saavutettu hyvä lopputulos. Asiakkaalta pyydettyyn lainaukseen kannattaa lisätä aina henkilökuva ja nimi.

”Koska kuka vain voi kertoa olevansa alansa paras, on parempi antaa tulosten puhua puolestaan. Referenssit ovat puhetta paljon uskottavampia, ja siksi erittäin tehokas tapa lisätä luottamuksen syntymistä.”

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia -osio on hyvin toteutettuna tehokasta markkinointiviestintää. Voit valaista asiakastasi siitä, kuinka otat sellaisia asioita huomioon joita ei äkkiseltään muuten ymmärtäisi edes ajatella, ja voit myös vastata yleisimpiin vastaväitteisiin jo ennenkuin asiakas ehtii niitä edes muodostamaan. Harva verkkosivujen kävijä jaksaa lukea pitkiä tuotekuvauksia, vaan haluaisi nopeasti kysymyksiinsä vastaukset.

Näyttäydy omilla kasvoillasi / yhteystiedot

Omalla nimellään ja kasvoillaan esiintyvään on huomattavan paljon helpompi luottaa kuin kasvottomaan yritykseen, joka ei paljasta itsestään kuin yrityksen nimen, joka ei sekään vastaa hakua ytj:n tietokannassa. Vaikka yritykset ostavat toisiltaan, tapahtuu kaikki kauppa pohjimmiltaan kahden ihmisen välillä. Mitä enemmän kerrot itsestäsi, sitä enemmän laitat itseäsi “likoon”, mikä poistaa tehokkaasti riskin tunnetta.

”Omalla nimellään ja kasvoillaan esiintyvään on huomattavan paljon helpompi l